top of page

Garanti

Alle buer fra Kviljo Buemakeri kommer med ett år "Reparasjonsgaranti", gjeldende fra den dagen de sendes fra verkstedet. Dette innebærer at buen repareres kostnadsfritt så langt det lar seg gjøre på fornuftig vis. Garantien dekker alle typer skader, inkludert skader påført ved uhell. Kunden står for frakt til og fra verkstedet. Garantien dekker ikke buens streng, normal slitasje, og visuelle problemer som ikke kan knyttes til buens funksjon. Ved større reparasjoner må man påregne at buens trekkvekt kan måtte reduseres, og at buen kan få visuelle endringer i form av surringer eller annen overflatebehandling. I tilfeller hvor buen ikke lar seg reparere, kan det i spesielle tilfeller vurderes om buen skal erstattes med en tilsvarende. Normalt er det mulig å reparere alle skader, selv buer som har brukket helt i to. Buer utenfor garantien repareres også, til snille priser.

For komposittbuer av horn og sene gjelder følgende i tillegg: malt dekor er ikke dekket av garantien - det vil si, reparasjoner som utføres på bekostning av dekoren vil ikke alltid innebære at ny dekor legges på på nytt. Dersom bytte av hornlaminat er nødvendig, faktureres kunden for en avtalt sum, eller 1500,- per horn. Hornbuer har tradisjonelt vært brukt over flere generasjoner, og mange buer man kan se i museer er ofte reparert flere ganger. Reparasjoner av buer utenfor garantien utføres naturlig nok også, og til snille priser.

4:RETURNS

bottom of page