Garanti

Alle buer fra Kviljo Buemakeri kommer med ett år "Reparasjonsgaranti". Dette innebærer at buen repareres kostnadsfritt så langt det lar seg gjøre. Garantien dekker alle typer skader, inkludert skader påført ved uhell. Kunden dekker frakt til og fra verkstedet. Garantien dekker ikke buens streng og normal slitasje. Ved større reparasjoner må man påregne at buens trekkvekt kan måtte reduseres noe. I tilfeller hvor buen ikke lar seg reparere, kan det i spesielle tilfeller vurderes å erstatte buen med en tilsvarende. Normalt er det mulig å reparere alle skader, selv buer som har brukket helt i to.

4:RETURNS